logo

Zásady ochrany osobních údajů

 1. Ochrana osobních údajů uživatelů aplikace, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Veškeré údaje, které uživatel do aplikace zapíše, jsou soukromé a poskytovatel aplikace tyto údaje neposkytne žádné třetí straně.
 3. Uživatel aplikace si je vědom, že osobní údaje poskytuje dobrovolně.
 4. Osobní údaje a data budou zpracovávána po dobu neurčitou a to v elektronické podobě automatizovaným způsobem a následně bezpečně uchována na řádně zabezpečeném serveru poskytovatele aplikace, případně na adekvátně zabezpečených zálohových serverech poskytovatele.
 5. V případě, že by se uživatel aplikace domníval, že poskytovatel aplikace provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života uživatele aplikace, nebo v rozporu se zákonem, může:
  • požádat poskytovatele aplikace o vysvětlení.
  • požádá-li uživatel aplikace o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu poskytovatel aplikace povinen tuto informaci předat, případně na žádost uživatele údaje vymazat, a to nejpozději do 30 dnů od podání požadavku.
 6. Služba aplikace vyžaduje ke své správné funkčnosti soubory cookie, které jsou zasílány do zařízení klienta. Dále jsou, nebo mohou být, na celém portálu www.emyslivost.cz spouštěny nástroje třetích stran (GA, FB Pixel, ...), sloužící k analýze návštěvnosti, která je z naší strany čistě anonymní. Nejsou shromažďována data o návštěvnosti jednotlivých IP adres ani IP adresy jako takové.

Sběr, zpracování a shromažďování údajů o poloze uživatelů

 1. Uživatel přihlášený do mobilní aplikace „Emyslivost“ má možnost zaznamenávat lovecké chodníky. Pro umožnění této funkcionality, sbíráme a shromažďujeme informace o poloze mobilního zařízení uživatele.
 2. Zaznamenávání informací o poloze je vždy inicializováno uživatelem prostřednictvím uživatelského rozhraní mobilní aplikace „Emyslivost“. Uživatel mobilní aplikace má plnou kontrolu nad sběrem a shromažďováním informací o poloze. Uživatel mobilní aplikace může kdykoliv spustit nahrávání nového loveckého chodníku, zastavit nahrávání loveckého chodníku, vymazat dříve nahraný lovecký chodník a související informace o poloze, nebo zakázat mobilní aplikaci přístup k informacím o poloze mobilního zařízení.
 3. Informace o poloze uživatele jsou bezpečně uloženy v databázi. Přihlášený uživatel může kdykoliv vymazat uložené informace o poloze mobilního zařízení.